Email

Quick Contact

Create Acronyms

The Application will record voice track if the acronym and keep a photo of the article

אם נדרש לזכור רשימת פריטים ארוכה, שווה להמציא חרוזים, ראשי תיבות, שיר מולחן או כל רעיון אחר שיכול לעזור. אפשר אפילו לחבר סיפור מהפריטים או לדמיין שהם נמצאים בחדרי הבית השלכם. לא תאמינו כמה קל לשלוף דברים מהזיכרון כשאתם יוצרים דמיון ויזואלי ומוחשי. 

מה עליי לעשות ?	סיבה	מטרה
בחרו כתבה מהעיתון ותמצתו בכתב כל פיסקה למילה יחידה.
סמנו במרקר את המשפטים שתימצתם למילה		
הצמידו ראשי תיבות ל-7 המילים הראשונות שתימצתם.
שננו אותם בקול.		
בערב, נסו לשחזר את ראשי התיבות וכיתבו את הכתבה מהזיכרון.		
השוו את המשפטים שניסחתם מהזיכרון כנגד המשפטים שסומנו במרקר		
סמנו, כמה משפטים זכרתם מבלי להשמיט מהם אף פרט, כמה זכרתם בצורה חלקית וכמה כלל לא זכרתם