Email

Quick Contact

Regular Repetition

The Application will select randomly session to be practiced

למדתם טכניקה לשיפור הזיכרון? תרגלו אותה כל בוקר במשך 20 יום עד שתהפוך להרגל טבעי. לא משנה על איזה נושא תתרגלו , העיקר שתתרגלו ותבצעו מדידה עד שתזהו את השיטה היעילה והנוחה ביותר עבורכם.

המשיכו לתרגל ולחזק את שיטה זו עד שתהפוך לטבעית עבורכם.

אחת השיטות היא “חוק השלוש” – לחזור על מה שאתם רוצים לזכור שלוש פעמים. כשתפגשו אדם בפעם הראשונה נסו לשלב משפטים שיגרמו לכם לחזור על שמו שלוש פעמים תוך כדי שאתם מסתכלים על פניו. למשל , “שלום אסף, נחמד להכיר אותך. תגיד רגע, אסף, שמעתי עליך רבות מההורים. אסף, במה אתה עובד?”. כנראה שאת אסף, כבר לא תשכחו.

זיכרו שתרגול זיכרון אינו תופס נפח זיכרון מיותר, אלא להיפך, דוקא מגדיל את קיבולת הזיכרון וככל שנתרגל יותר את הזיכרון שלנו, הוא ישתפר, מיום ליום.

מלא את גיליון תרגול טכניקות זיכרון
תרגלו את טכניקת התמקדות בפעולה אחת במשך חמישה ימים ברציפות
תרגלו את טכניקת יצירת אסוציאציות במשך חמישה ימים ברציפות ומיד לאחריה את אסוציאציה במרחב במשך חמישה ימים ברציפות

זהו איזו מהשיטות נוחה יותר עבורכם 

תרגלו את טכניקת ראשי תיבות/חרוזים במשך חמישה ימים ברציפות
בתום התקופה השווה בין שיפור הזיכרון בטכניקות השונות.
המשך לתרגל את הטכניקה החזקה ביותר.