Email

Quick Contact

Random Photographic Memory

The Application will record voice track if the acronym and keep a photo of the article

זה נשמע מובן מאליו, אבל כדי לזכור דברים אתם צריכים לפני הכל פשוט להקדיש להם תשומת לב. אם אתם רק מהנהנים עם הראש כשאתם שקועים בטלוויזיה בזמן שחבר שלכם מספר לכם על הספר האהוב עליו, רוב הסיכויים שלא תזכרו מה אמר מאוחר יותר. אבל אם תקשיבו לו באופן אקטיבי, ואפילו תשאלו שאלות הבהרה, למחרת יהיה לכם קל יותר להיזכר במה שאמר.

בחיי היומיום תידרשו לעיתים ברגע מסוים לא מתוכנן, בהפתעה ,לשים לב ולזכור פרטים באירוע מסוים. למשל, אם חס וחלילה תהיו עדים לתאונה.

 דרוש אינסטיקט לאגירת זיכרון מיידית, מבלי הכנה מראש

מה עליי לעשות ?	סיבה	מטרה
כוונו את שעון היד כך שיצלצל ברגע מסויים במהלך היום.	הדגמת התקדמות	
ברגע שתשמע את הצלצול עליך לבחור אדם שנמצא קרוב אליך ולצלם אותו בחטף. 
התמונה לא צריכה להיות איכותית אלא רק ברורה ומהירה.	המאורע המעורר את התרגול צריך להיות אקראי ובא בהפתעה.	
התבונן בתמונה ובתוך 10 שניות בלבד , נסה לזכור כמה שיותר פרטים .
לדוגמא : את צבע השיער, החולצה , המכנסים, צבע וסוג הנעליים שלו.
ספור את כמות הפריטים שהחלטת לזכור		
צרף את התמונה לפגישה ב- Keep ותזמן אותה לשעות הערב.		
כתוב בכותרת הפגישה את כמות הפריטים שבכוונתך לזכור. 
אין צורך לציין מה הפריטים.		
בערב, ברגע שתקפוץ תזכורת לפגישה כתוב על דף את כל הפרטים שאתה זוכר מאותו האדם מבלי להביט בתמונה. 
אין לחץ/מגבלת זמן		
בתום גיבוש הרשימה, הבט בתמונה והשווה לזיכרון.		
סמן בדף המעקב את כמות הפריטים שתיכננת לזכור מאותו האדם וכמה מהם שיחזרת