Email

Quick Contact

Repeated Mantra

The Application will record voice track if the acronym and keep a photo of the article

באופן לא מפתיע, המוח שלנו משתכנע מדברים שאנו אומרים לעצמו או מציגים לסביבה. אז אם אתם כל הזמן אומרים לאנשים “יש לי זיכרון נוראי”, המוח שלכם יוכיח לכם שאתם לא טועים, ואתם תמצאו את עצמכם מגמגמים ונאבקים כדי להיזכר בשמות, כיוונים וסיפורים שהייתם רוצים לחלוק עם אחרים.

מנטרה היא מילה או משפט, הנאמרות בחזרתיות על מנת להשפיע על התודעה.

חזרה בקול על המנטרה מפעילה גם את הזיכרון הווקאלי

על מנת לשפר את הזיכרון יש להגדיר מנטרה כגון  “יש לי מקום במוח, אני אזכור בקלות את…”. את המנטרה הזאת נחזור ונגיד לפני כל פעם שנתרגל זיכרון.

מחקרים מוכיחים שגישה חיובית ולא ביקורתית על עצמך תתרום להרגשה נוחה וחשוב מכך, תשפר את היכולת.

שכנעו את עצמכם שהזיכרון שלכם חד ושאתם יכולים לשפר אותו, כדי שיהיה מושחז אפילו יותר!

מה עליי לעשות ?	סיבה	מטרה
מנטרה כללית:
בחר לך משפט מנטרה כללי שיחזק נקודה ברצונך לשפר. 
זה יכול להיות בנושא למידה או כל דבר אחר. 
המנטרה צריכה להיות קצרה ובנוסח קבוע		
בעלת נוסח חיובי ולא שלילי , מקסימום 6 מילים
בתזכורת של שעון ההשכמה שמור את משפט המנטרה, כך שיהיה הדבר הראשון שתקרא עם ההשכמה.		
לפני שתצא מהמיטה דמיין את עצמך אומר את המנטרה, כשאתה הוגה כל מילה  באיטיוצ שלוש פעמים ברציפות.	קשה לדבר ברגע שמתעוררים לכן כדאי לדמיין את המנטרה.	
מנטרה בנושא זיכרון:
רגע לפני שאתה מתחיל לצחצח שיניים בבוקר מול המראה, הבט על עצמך ולחש שלוש פעמים באיטיות את המנטרה שבחרת
כמו שחקן על במה, הוסף תנועות ידיים ונסה לשכנע את הדמות שבמראה כשאתה אומר את המנטרה.		
סמן בדף המעקב שתרגלת את המנטרה היומית