Email

Quick Contact

…האם יש מתכון להצלחה בלימודים

חישבו על זה, כשאנו רוצים להכין עוגה טעימה אנו עובדים על פי מתכון בו מפורטים המרכיבים השונים,סדר הפעולות הנכון. לאחר שנבצע את הכתוב במתכון אנו מצפים לקבל בדיוק את אותה עוגה טעימה. אנו סומכים על מחבר המתכון שביצע נסיונות רבים עד ששיכלל את המתכון ווידא שהתוצאה תצא מוצלחת אצל כל קורא.
מתכון מוצלח מבטיח שנקבל עוגה מוצלחת גם בפעם הראשונה שנפעל לפיו.

אני מאמין שכל ילד ישפר משמעותית את הציונים ובקלות אם רק יסגל הרגלי למידה נכונים.
הבעיה היא שברוב בתי הספר עסוקים בללמד חומר אך לא מלמדים כיצד נכון ללמוד…

שיטת הלמידה באתר מבוססות על פיתוח ותרגול של הרגלים נכונים התורמים ללמידה.
פיתוח ההרגלים , לוקח זמן ודרוש לעקוב אחר יישומם במשך תקופה.
ברגע שהרגלים אלו מוטמעים והופכים לדרך חיים, דרך החשיבה הופכת לממוקדת וההישגים עולים.