Email

Quick Contact

Triple Repetition

The Application will send image of overlapping shapes and list to fill shape layer when testing

חזרה בקול על אותו הדבר במשך שלוש פעמים בסמיכות, מכניסה דבר לזיכרון.

בשיטה שנקראת “חזרה משולשת” – נחזור על מה שרוצים לזכור שלוש פעמים בצורה טבעית עם הפסקה קצרצרה בין פעם לפעם.

לדוגמא, כשתפגשו אדם בפעם הראשונה נסו לשלב משפטים שיגרמו לכם לחזור על שמו שלוש פעמים תוך כדי שאתם מסתכלים על פניו ומשוחחים איתו בטבעיות.

 “שלום אסף, נחמד להכיר אותך. תגיד רגע, אסף, שמעתי עליך רבות מההורים. אסף, במה אתה עובד?”. כנראה שאת הפנים של אסף ואת שמו כבר לא תשכחו.

החליפו את המשפטים כך שיהיו טבעיים לחלוטין לשיחה, אך הקפידו לחזור על שמו במשך שלוש פעמים ובתוך שלושה משפטים רצופים.

באותו אופן אם תרצו לזכור ציור מסויים, הסתכלו עליו פעם אחת, הסיטו את המבט ודמיינו מה שראיתם , חיזרו על כך שלוש פעמים ותראו שאתם כבר זוכרים את התמונה.

זיכרו שתרגול זיכרון אינו תופס נפח זיכרון מיותר, אלא להיפך, דוקא מגדיל את קיבולת הזיכרון וככל שנתרגל יותר את הזיכרון שלנו, הוא ישתפר, מיום ליום.

מה עליי לעשות ?	סיבה	מטרה
שרטט על דף חמש צורות ,מלבן, ריבוע משולש אליפסה המכסות אחת את השניה בצורה מפוזרת

חמש דקות לאחר שסיימת לשרטט הבט בתמונה במשך 10 שניות, לאחר מכן הסט את המבט, נסה לשחזר את התמונה בדמיונך (מיקום הצורות , גודלם, מי מכסה את מי )		
לאחר דקה, הבט שוב על התמונה, 10 שניות ונסה לדמיין כמו קודם		
המתן עוד דקה והבט שוב, למשך 10 שניות בפעם השלישית והאחרונה והסר את מבטך.

כעת המתן שתי דקות ונסה לצייר את התמונה מחדש		
בדוק שהצלחת לשחזר את הצורות בגודל דומה, במיקום דומה ובחפיפה הנכונה שהיה בתמונה המקורית.
תעדו בדף המעקב כולל כמות הצורות וכמות החפיפה (למשל בציור שלנו יש חפיפה בגובה של שלוש רמות)		
בכל יום במשך שלושה ימים, נסה לפתח שיחה עם שלושה ילדים חדשים שאינך מכיר ולזכור את שמם תוך שאתה חוזר עליו שלוש פעמים במהלך השיחה.		
כשבוע לאחר מכן בדוק האם אתה זוכר את השמות.